Namibia 12

Cả trăm con hải cẩu oe óe kêu trên bãi biển và ngụp lặn nô đùa dưới làn nước Đại Tây Dương.