Rong choi mua la do 9

Đường ẩm thực hải sản theo mùa khi đêm xuống ở khu Sakuragi, thành phố Yokohama.