Rong choi mua la do 7

Những cây đèn đá rêu phong ngàn năm tuổi ở đền Kasuga, cố đô Nara.