Rong choi mua la do 6

Bao quanh tòa kiến trúc của Thần Cung ở đền Kasuga cũng được trang trí với vô số đèn đồng.