Rong choi mua la do 3

Sự linh ứng của đền Fushimi Inari là lý do để những tín đồ Thần đạo trở lại xây cổng Torii để bày tỏ lòng cảm ơn với vị thần Inari.