Rong choi mua la do 2

Thần chủ trong trang phục truyền thống trước giờ hành lễ ở đền Fushimi Inari