Rong choi mua la do 15

Kiến trúc phong cách Tây Ban Nha ở vịnh Kashikojima.