Rong choi mua la do 14

Món sashimi bắt mắt của quán Uo Baka.