Rong choi mua la do 12

Toàn cảnh cảng biển Yokohama về đêm.