Rong choi mua la do 1

Những con đường rực đỏ từ hàng ngàn cổng Torii ở đền Fushimi Inari vùng cố đô Kyoto, đây là ngôi đền có nhiều cổng Torii nhất trong tín ngưỡng Thần đạo ở Nhật.