Puerto Rico 7

Kiến trúc pháo đài là một hệ thống gồm nhiều công trình lắt léo, phức tạp, làm tốt vai trò phòng vệ cho phố cổ San Juan.