Puerto Rico 3

Những ngôi nhà sơn phết đủ màu sắc là hình ảnh quen thuộc khắp xứ đảo Puerto Rico.