Puerto Rico 2

Nét nguyên sơ của Culebra với các loài muông thú tự nhiên dễ gặp trong suốt hành trình trên đảo.