Puerto Rico 13

San Juan đêm với nét thanh bình và vẻ đẹp từ các sắp đặt đương đại nơi tường thành La Puerta de San Juan.