Puerto Rico 10

Dãy nhà phố với kiến trúc thuộc địa là một nét đẹp riêng.