phuong hoang co tran 8

Một em bé đang còn ngái ngủ trong chiếc gùi mây theo người lớn ra đường là hình ảnh dễ gặp nơi đây.