phuong hoang co tran 12

Các ngôi nhà gỗ và con phố lát đá đã trở thành tụ điểm của các cửa hàng lưu niệm, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác xưa với ánh đèn lồng.