phuong hoang co tran 11

Nhan sắc và tinh thần mạnh mẽ của các cô gái Miêu được so sánh với khí chất Phượng Hoàng, là niềm tự hào của cổ trấn.