phuong hoang co tran 1

Phượng Hoàng cổ trấn là một trong những địa danh cổ được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Nơi đây trở thành trung tâm văn hóa, chính trị và quân sự của cả vùng thời Minh – Thanh (1368-1644), khi quân lính được đưa đến thị trấn nhằm chống lại các cuộc nổi dậy của người Miêu. Tuy nhiên, giờ đây, trấn cổ này lại là nơi cộng đồng người Miêu sinh sống và bảo tồn văn hóa.