Central park 5

Cây cầu đá cẩm thạch ở lối vào Central park, 1850 – 1930 | Ảnh: Cung cấp từ The New York public library.

Central park 5