Central park 19

Lâu đài belvedere, 2007 | Ảnh: Stig Nygaard, Copenhagen, Đan Mạch, cập nhât từ wikimedia commons.

Central park 19