Central park 17

Cây cầu No.28 với thiết kế mái vòm kiểu gothic | Ảnh: Jet Lowe, cung cấp từ The New York public library.

Central park 17