Central park 15

Khu vực “Trung tâm thương mại” tại Central park, 1908 | Ảnh: Cung cấp từ The New York public library.

Central park 15