Central park 10

Ảnh chụp người đàn ông tại chân một cây cầu Central park, 1862 | Ảnh: Cung cấp từ The New York public library.

Central park 10