Homstay Indigo 7

Đây không chỉ là một nơi để ngủ qua đêm cho những vị khách muốn dạo chơi ở Đà Lạt. Các địa điểm này cho khách cơ hội thực hành việc được sống gần gũi và tôn trọng tự nhiên. Người ở đây tự làm ra các món ăn thay vì đi mua ở thị trường, dùng thảo mộc để tắm giặt thay vì dùng hóa chất, phân loại và xử lý rác trước khi thải ra môi trường. Họ hướng tới lối sống tự sản, tự tiêu và nương tựa tự nhiên.