Homstay Indigo 6

INDIgo cố gắng đảm bảo sự mạch lạc về một ngôi nhà ấm áp từ việc cung ứng dịch vụ và lối sống organic, sống nương vào thiên nhiên, tạo ra niềm cảm hứng và được chia sẻ khi ai đó đến nhà. Đây có thể là một nơi chốn để chữa lành những tấn công độc hại ở những môi trường sống đô thị…