Khách-sạn-Aigle-Noir-9

Bức tường ốp gỗ của phòng ngủ kéo dài
đến tận phòng tắm, tạo nên
điểm nhấn tinh tế trong việc kết nối không gian.

Khách sạn Aigle Noir 9