Khách-sạn-Aigle-Noir-7

Cảnh quan tựa như tranh vẽ của những khu rừng ở Fontainebleau.

Khách sạn Aigle Noir 7