Khách-sạn-Aigle-Noir-6

Khu vực cầu thang vẫn giữ nguyên những ô kính màu cổ xưa, tương phản với lớp sơn đen sắc sảo, hiện đại.

Khách sạn Aigle Noir 6