Khách-sạn-Aigle-Noir-10

Đồ nội thất đương đại và các tác phẩm chạm khắc thời Napoléon
nổi bật trên nền giấy dán tường được trang trí họa tiết ong vàng.

Khách sạn Aigle Noir 10