Chiếc Giày Gốm Bát Tràng 4

Đại sứ Ý Antonio Alessandro (bên phải) chia sẻ về nghệ thuật gốm đương đại Việt Nam lấy cảm hứng từ thời trang Ý.

Chiếc Giày Gốm Bát Tràng 4