Lavelle 6

Họa sĩ Phương Quốc Trí. Ảnh: Tư liệu.

Lavelle 6