Lavelle 3

Khu vực triển lãm. Ảnh: Tư liệu.

Lavelle 3