KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa (Nghia-Architect) – Thắng giải hạng mục Kiến trúc nhà ở (Biệt thự)- Maison TT

KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa (Nghia-Architect) – Thắng giải với công trình Maison TT.