Angel-Yang-2_W

Bà Angel Yang – Chủ tịch Kohler khu vực Châu Á Thái Bình Dương.