KOHLER 2

Hội đồng Ban Giám Khảo là những KTS và NTK danh giá được ghi nhận trên diện quốc tế. Ảnh: Tư liệu.

KOHLER 2