Ve lai pho xua 8

Một góc lầu mở ra thiên nhiên, sáng tối liền kề. Bởi gia chủ là người biết bóng tối cẩn thiết và quan trọng như ánh sáng.