Ve lai pho xua 7

Những vật dụng tiện nghi được tiết chế, giúp cho các thành viên trong gia đình sống chậm hơn, cảm nhận rõ sự hiện hữu của chủ nhân trong cuộc sống lúc này, bây giờ.