Ve lai pho xua 1

Toàn bộ kết cấu gỗ trong căn nhà cổ điển hình của Hội An.