Untitled-7

Góc bếp, nơi Barbara làm bánh cũng là nơi để các con cô ngồi vẽ hoặc chơi. Điều đó cho phép những đứa trẻ thấy mình có một vị trí quan trọng trong ngôi nhà và các hoạt động của gia đình.