Untitled-10

Ngôi nhà, như lời Barbara nói, là sự hài hòa giữa nhiều phong cách, từ Đông Dương đến công nghiệp và Bohemian