ED_Rice-Studios_4

Hệ sàn phủ lớp gạch men màu đỏ với độ bóng mờ như có dấu vết của thời gian. Ảnh: Phú Đào

Rice Studios sàn phủ gạch men đỏ