ED_Rice-Studios_2

Giếng trời chạy dọc theo chiều dài của văn phòng khiến cho nguồn sáng tự nhiên trở thành ưu thế lớn nhất của không gian nơi đây. Ảnh: Phú Đào

Rice Studios giếng trời