Trau chuot ve dep don so 6

Tủ thuốc bắc, quạt Marelli, những hiện vật trang trí mà ngay bản thân nó đã là một giá trị độc đáo, ít nhất là về mặt thời gian.