Văn hóa 7

Tác phẩm của các tác giả Hà Mạnh Thắng, Bùi Thanh Tâm, Phạm Tuấn Tú, Bùi Công Khánh cũng là một phần của BST ấn tượng này. Ảnh: Đỗ Sỹ.

Văn hóa 7