Văn hóa 10

Không gian nghỉ ngơi ở tầng trên được thiết kế với phong cách kín đáo, trầm mặc và đủ tĩnh, nhẹ để cân bằng với phần “đáy tàu” vốn chất chứa những trầm tích nghệ thuật đặc sắc, đầy sức nặng văn hóa. Ảnh: Đỗ Sỹ.

Văn hóa 10