Suzanne Lecht – 9

Tác phẩm đa phương tiện của nghệ sĩ Bradford Edwards với thiết kế từ các chi tiết máy ảnh của nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc Lolo Zazar người Pháp và bộ tác phẩm sắp đặt thể hiện trong không gian ba chiều của tác giả Vũ Kim Thư. Đầu sư tử cắt bằng giấy bìa của họa sĩ Vũ Dân Tân, bên dưới là tranh của Maritta Nurmi.

Suzanne Lecht - 9

Suzanne Lecht – 9