Suzanne Lecht – 8

Khoảng xanh nơi sân vườn với tác phẩm điêu khắc sắp đặt có chủ ý.

Suzanne Lecht - 8

Suzanne Lecht – 8