Suzanne Lecht – 4

Không gian trưng bày như một cuộc sắp đặt đầy ngẫu hứng các tác phẩm đương đại đa chất liệu.

Suzanne Lecht - 4

Suzanne Lecht – 4