Suzanne Lecht – 3

Bộ tượng 12 con giáp và những chiếc mặt nạ của họa sĩ Nguyễn Thị Chinh Lê tạo sự duyên dáng cho cầu thang thông tầng.

Suzanne Lecht - 3

Suzanne Lecht – 3